Indlæg

kunst der lærer og udvikler

Kunst, der lærer og udvikler [8/9]

Kunsten repræsenterer nogle vidensdomæner, der fremmer refleksion og læring. Kunstneriske processer kan træne social intelligens i form af kreativitet, opfindsomhed, improvisation, observation, kritisk tænkning, risikotagning, bevidsthed, empati, fleksibilitet og energi. 

Kunst kan også træne konkrete ledelseskompetencer som kropssprog, brug af stemme og præsentationsteknik, men også mere abstrakt læring som selvledelse og helhedsforståelse. 

Dans som bevægelse

Brug dans til at lære og brug dans til at inddrage

Det, der inspirerede mig mest, var at høre om kunstprojekter fra hele Europa, hvor deltagerne blev inddraget. Ved at høre om disse projekter fik jeg ny inspiration til, hvordan vi i ARTS in BUSINESS kan inddrage vores deltagere i kunstneriske processer endnu mere for at få den oplevelse og inspiration, der giver mulighed for at skabe noget nyt.

krop og mavefornemmelse

Det er deltagerne, der skal arbejde!

Det er fordi, man lærer bedst, hvis man er nærværende, aktiv og engageret. Læring sker som en personlig tilegnelses- og bearbejdningsproces.

Der er to billeder af læring: Den, der skal lære noget, er som et tomt krus, der skal have hældt læring på. Sådan har undervisning foregået i mange år. Men man kan altså ikke overføre viden på den måde. Det andet billede er, at den der skal lære noget, er som en tør svamp, der suger viden til sig. I en aktiv proces. Og sveden fra arbejdet med egen læringsproces får viden til at sidde fast.

Improvisation ja og

Den overraskende sammenhæng mellem latter og læring

Jeg har altid opfattet det som en gave, at der meget ofte er en meget let stemning fyldt med energi på vores workshops. Når deltagerne arbejder i de kunstneriske processer, giver det ofte anledning til grin, og jo flere grin vi hører, jo mere åbenhed, nærvær og nytænkning oplever vi, at der er til stede blandt deltagerne på workshoppen.

Vi søger bevidst at skabe denne muntre stemning med de øvelser, vi laver, og vi har været bevidste om, at positivitet og latter skaber bedre workshops med bedre resultater.

I dag læste jeg en artikel om, at latter også bibringer bedre læring. Og så blev jeg da bare endnu mere glad.

I artiklen stod der: “Afslappethed er nøglen til læring. Læring er nøglen til lederskab. Latter åbner begge.”

Virksomheder lære af kunstnere

Hvad er det virksomheder kan lære af kunstnere?

Det er rigtig mange ting, ledere og medarbejdere på arbejdspladser kan lære af kunstnere. Og det er måske den allerstørste udfordring, der er i samarbejdet mellem kunst og erhverv.

Når der er så meget, og det er så forskelligt, så kommer kommunikationen let til at stritte til alle sider. Det skyldes dels, at der er mange kunstarter – i de forskellige kunstarter arbejdes der med påvirkning af forskellige sanser – og dels, at der bruges forskellige midler.

Noget af det mest fascinerende, er de meget forskellige arbejdsprocesser, der bruges i kunstens mangfoldige arter.

værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere, der de seneste år har forsket meget i erhvervslivets brug af kunst, er professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde at møde ham i Milano ved en rundbordsdiskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i. Han har udviklet en model, han kalder “Arts Value Matrix”, der beskriver de forskellige former for samarbejde, der findes mellem kunst og erhverv.

Co-creation

Hvordan styrker du din hukommelse og læring?

Efter en dejlig lang sommerferie, syntes jeg, det var lidt tungt at komme tilbage og komme i gang igen. Det skærpede min interesse for artiklen: “Hvordan styrker du din hukommelse og læring? – 10 ting, du bør vide” – og da den er baseret på den nyeste psykologiske hukommelsesforskning af professor Robert A. Bjork fra UCLA, tænkte jeg, at det måske også kunne interesserer dig, hvordan hukommelsen virker, og hvordan du kan styrke læring.

Kreativ kunst

Du kan øge din kreativitet ved at se på kunst

Hjernen er skabt til at nyde kunst. Længe før der var skrevne ord, skabte mennesker billeder på klippevægge og i huler i håb om at opnå noget: at der kom flere dyr, for at huske, for at formidle visdom videre etc.

Der findes stadig billedkunst. Men nu kan vi sende hjerneforskerne ind over for bedre at forstå, hvad det er, der sker i vores hjerner, når vi ser på kunst.

fælles maleri

Arts Makes Better Meetings

Rundt om i Europa har kunst stadig en primær funktion som underholdning. Det var derfor vigtigt for os at lade deltagerne prøve at arbejde i en kunstnerisk proces for at opleve denne form for involvering og læring. De skulle prøve selv for at forstå.

Vi havde fået mulighed for at bruge nogle sammenklappelige papstole, der var blevet udviklet til konferencen, som en del af vores materialer. Og vi havde derfor valgt, at den kunstneriske proces var maling på disse stole.

kunst som udtryk

Kunsten som formidler af din indre verden

Han påpeger tre vigtige ting, der bør ændres ved det nuværende uddannelsessystem:

1. Det skal gøres mere personligt. Man skal tage udgangspunkt i det enkelte barns evner og styrker, og der skal være en tæt relation mellem lærer og elev.

2. Kunsten skal tilbage i undervisningen. Han påpeger, at kunsten kan bibringe personlig vækst og udvikling. Kunsten kan være med til at udvikle den enkeltes udtryk og mulighed for at forstå sit indre liv og den omgivende kultur bedre……