Indlæg

Forandringsledelse

Det gik du glip af ved ikke at komme til forundringsfredag

Vi havde en inspirerende dag… Hvis du gik glip af dagen, kan du læse her, hvilke 5 opgaver, vi anbefaler, at du prioriterer i forandringsarbejdet. 

Først og fremmest gik du glip af alle de nysgerrige, energiske og engagerede mennesker, der var kommet. Og så gik du glip af at hilse på min nyeste samarbejdspartner, Jette Nielsen fra forundringsfabrikken.

Mening, arbejdslyst

Arbejde, der giver mening, giver arbejdslyst

At udføre et arbejde, der giver mening og har et klart formål, har afgørende betydning for arbejdslysten. Når det du laver, giver mening for dig personligt, så påvirker det direkte din robusthed og dit engagement og dermed også virksomhedens værdiskabelse.

Meningen med livet – 8 positioner

Udsendelsen gav mig en kærkommen lejlighed til at tænke over, hvad jeg mener, meningen med livet er og til at reflektere over, hvornår det er, jeg undrer mig over at møde mennesker med en position, der er meget forskellig(e) fra min(e).

mindfulness

Den indre globalisering

“Globalisering betyder nye økonomier, nye markeder og øget konkurrence. Indre globalisering betyder nye indsigter, øget social bevidsthed og vilje til at handle på den. For i takt med at verden bliver mindre, bliver vi mere opmærksomme på de sociale og miljømæssige udfordringer, verden står over for.”

Hvad motiverer os?

Hvad motiverer os?

Ny research om belønning og motivation – se denne Ted-talk med Dan Pink – der både i sin form og i sit budskab er spændende.

Belønning i vidensamfundet er en anden end i industrisamfundet. I industrisamfundet virkede belønning i form af penge. I vidensamfundet virker selvbestemmelse, beherskelse og mening.