Indlæg

kreativ dialog

Månedens refleksioner for ledere – Forventninger og motivation

Hvilke forventninger har du til dine medarbejdere? Fortæller du dine medarbejdere, hvilke forventninger du har til dem? Hvis ikke, hvordan kan de så vide, hvad de skal gøre for at være gode medarbejdere?

Tænk gør start

Tænk – gør – start

Nike har sloganet “Just do it” – og det har jeg længe brugt for at understrege, at det i de kunstneriske processer gælder om bare at gøre det i modsætning til den ofte brugte måde at arbejde på i virksomheder: Tænk, planlæg og udfør – her risikerer man nemt aldrig at nå frem til at udføre noget som helst.

Nu er der kommet en undersøgelse, der viser, at der også er andre fordele ved bare at gøre det-metoden. Den ændrer nemlig, hvordan man føler samtidig med, at den øger motivationen.

At formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer

Sammen med Lise Damkjær, Learning4life, har jeg lavet en workshop for IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, hvor vi arbejdede med at formulere udfordringer på en måde, der skaber motivation hos dem, der skal arbejde med udfordringen, og samtidig på en måde så formuleringen åbner for at tænke nye tanker om, hvordan opgaven kan løses.

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.

det fundament du står stærkt på

VIA styrketest – nu også på dansk

Grundlæggeren af den psykologiske forskningsretning positiv psykologi, Martin E.P. Seligman, har sammen med Christopher Peterson udviklet en test, de kalder VIA, som afdækker vores karakterstyrker.

Positiv psykologi tager udgangspunkt i det velfungerende menneske, og der sættes fokus på styrker frem for svagheder. Ved at blive bevidste om vores personlige karakteristiske styrker – og målrettet bruge dem i de vigtigste områder af vores liv – kan vi bringe mere glæde ind i vores tilværelse.

Testen og testresultatet i form af en profil er ganske gratis.

Hvad motiverer os?

Hvad motiverer os?

Ny research om belønning og motivation – se denne Ted-talk med Dan Pink – der både i sin form og i sit budskab er spændende.

Belønning i vidensamfundet er en anden end i industrisamfundet. I industrisamfundet virkede belønning i form af penge. I vidensamfundet virker selvbestemmelse, beherskelse og mening.