Indlæg

Tid i 3 dimensioner

Tid i 3 dimensioner

Tid er en udfordring for langt de fleste af os – mange af os føler, at vi har alt for lidt tid.

Jeg synes, det har været inspirerende (efter at have været igennem mange år med tidsoptimering og prioritering) at forsøge at bruge et princip, der betyder, at jeg løser de opgaver i dag, som vil give mig mere tid i morgen.

Ledelse i fremtiden

Mange af de danske arbejdspladser er i disse år inde i en helt fundamental forandring. Produktionen bliver lagt om, markedsvilkårene er under forandring, medarbejderne søger mening og deres motivation er under forandring. Det betyder meget for, hvordan ledelse skal bedrives.

Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma, giver i denne video en rigtig god forklaring på, hvorfor og hvordan ledelse skal udvikle sig for at skabe arbejdspladser, der understøtter medarbejdernes evne og vilje til at udvikle sig selv og virksomheden

At formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer

Sammen med Lise Damkjær, Learning4life, har jeg lavet en workshop for IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, hvor vi arbejdede med at formulere udfordringer på en måde, der skaber motivation hos dem, der skal arbejde med udfordringen, og samtidig på en måde så formuleringen åbner for at tænke nye tanker om, hvordan opgaven kan løses.

Spørg når der er noget du ikke ved

Kan et spørgsmål skabe liv?

Nu er det – endelig – blevet forår. Det er blevet tid for at genoptage rollen som gartner – til at fjerne det visne og skabe basis for nyt liv i form af ny jord, frø og stiklinger. Rollen med at finde brugbare frø og få dem til at spire, gro og blomstre er vel nok den rolle, jeg gladest påtager mig. Det gælder i haven, men det gælder i lige så høj grad på arbejdspladserne.

ARTS in BUSINESS 10 år

I januar 2004 var jeg på kursus i æstetisk kommunikation hos Artlab. Det skulle blive starten på de næste 10 spændende år på (hænge)broen mellem kunst og erhverv.

Ind til da havde jeg arbejdet 25 år i store virksomheder med fokus på service, produktudvikling, markedsføring, ledelse og uddannelse.

Jeg kom tilbage fra kurset med en masse oplevelser af at have arbejdet med kunstneriske processer indenfor foto, video, maleri, sang, trommer, dans, teater og skrivning. Og jeg var overbevidst om, at disse kunstneriske processer kunne bruges til noget meget vigtigt i erhvervslivet.

positiv negativ

Positiv eller negativ tænkning

Her er en enkel og effektfuld video, der endnu engang kan få os til at huske på forskellen – om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. At det er muligt at fokusere på det vi har, fremfor det vi mangler. At lægge mærke til det der fungerer, frem for det der ikke fungerer.

Skellet

At skære ind til benet….

Der er et udtryk der har skuret i mine øre længe – ”At skære ind til benet”.

Udtrykket er blevet brugt igen og igen af virksomhedsledere, som et udtryk for at de har gjort det, som skal til, for at virksomheden kan komme igennem krisen – altså reduceret omkostningerne så meget som muligt. Det har vist disse lederes handlekraft og målrettethed. Og det har været nødvendigt for overhoved at overleve for nogle af virksomhederne.

Spørg når der er noget du ikke ved

Spørg!

Og så en gentagelse af et velkendt trick, som ikke kan gentages for ofte!

Vil du vide noget, så spørg!

I vores kultur er der ikke kutyme for at stille så mange spørgsmål. Det kan der være mange grunde til. Måske er det bare dovenskaben, der tager overhånd. Selv om vi gerne vil spørge andre, kan det det hurtigt blive stoppet af fx normerne på  arbejdspladsen.

Skægt, at det bliver så svært at spørge, når det er så dejligt at blive spurgt!

flid dygtighed held

Flid, dygtighed og held

Jeg hørte i går Henning Dyremose fortælle om sin karriere. Henning Dyremose har været minister, formand for Konservative, adm. direktør for TeleDanmark, formand for Dansk Industri mm.

Han mente at årsagen til at han havde kunne gå fra det ene job til det næste var, at han havde været flittig, dygtig og heldig. Og at man bliver mere dygtig jo flittigere man er – og mere heldig, jo dygtigere man er.

Sådan ser jeg ikke på det.

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.