Indlæg

Spørg når der er noget du ikke ved

Forandr dine spørgsmål – forandr verden!

Stiller du mange spørgsmål? Eller opfatter du det som en svaghed at skulle spørge? På nogle arbejdspladser har der udviklet sig en kultur, hvor det kan være pinligt at skulle spørge om noget. På sådan en arbejdsplads er det nødvendigt at gætte sig til, hvad de andre mener med det, de siger. Det giver en stor usikkerhed i kommunikationen – for hvem siger, at det er muligt at gætte sig til, hvad kollegaen mener med det, han eller hun siger?

nysgerrighed

Hvad nu hvis?

Hvorfor mon vi holder os tilbage for at spørge, når der er noget, vi ikke kan forstå, eller der er noget, der har fanget vores nysgerrighed? Er det, fordi vi er bange for, at andre skal få det indtryk, at vi er dumme? At vi ikke har tid? At vi ikke har styr på det, vi gør? At vi er langsomme til at lære og forstå noget nyt? Eller at vi helst ikke skal vise for megen interesse for noget for tænk, hvis vi blev taget på ordet. Hvilken forklaring giver efter din mening mest mening?

Neuralt netværk DNA

Innovatørernes DNA

The Innovators DNA.

Den tager udgangspunkt i tre meget relevante spørgsmål en leder kan spørge sig selv om:

Hvordan kan jeg finde innovative medarbejdere til min virksomhed?
Hvordan kan jeg selv blive mere innovativ?
Hvordan kan jeg skabe en kultur, hvor det innovative kan blomstre?

Spørg når der er noget du ikke ved

Spørg!

Og så en gentagelse af et velkendt trick, som ikke kan gentages for ofte!

Vil du vide noget, så spørg!

I vores kultur er der ikke kutyme for at stille så mange spørgsmål. Det kan der være mange grunde til. Måske er det bare dovenskaben, der tager overhånd. Selv om vi gerne vil spørge andre, kan det det hurtigt blive stoppet af fx normerne på  arbejdspladsen.

Skægt, at det bliver så svært at spørge, når det er så dejligt at blive spurgt!

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.

det fundament du står stærkt på

VIA styrketest – nu også på dansk

Grundlæggeren af den psykologiske forskningsretning positiv psykologi, Martin E.P. Seligman, har sammen med Christopher Peterson udviklet en test, de kalder VIA, som afdækker vores karakterstyrker.

Positiv psykologi tager udgangspunkt i det velfungerende menneske, og der sættes fokus på styrker frem for svagheder. Ved at blive bevidste om vores personlige karakteristiske styrker – og målrettet bruge dem i de vigtigste områder af vores liv – kan vi bringe mere glæde ind i vores tilværelse.

Testen og testresultatet i form af en profil er ganske gratis.

Spørg når der er noget du ikke ved

Spørg! – det er så dejligt at blive spurgt

I vores kultur er der ikke kutyme for at stille så mange spørgsmål. Det kan der være mange grunde til. Måske er det bare dovenskaben, der tager overhånd. Selv om vi gerne vil spørge andre, kan det det hurtigt blive stoppet af fx normerne på arbejdspladsen.

For nylig blev en virksomhed profileret med denne (anden) holdning: Vi driver denne virksomhed på spørgsmål, ikke på svar! – for hvis du bliver ved med at spørge, bliver svarene bedre og bedre.