Indlæg

Spørg når der er noget du ikke ved

Bliv klogere på, hvad du kan bruge spørgsmål til

Spørgsmål har altid interesseret mig meget: At stille spørgsmål, hvordan de stilles, hvornår de stilles og hvilke der stilles. Hvis det også interesserer dig, vil jeg anbefale dig at høre denne podcast.

kunstneriske processer

Månedens refleksioner for ledere – Dit personlige lederskab

Hvordan har du det med at være leder der, hvor du er? Hvorfor er du blevet leder? Er du blevet leder, fordi du ønsker at fremhæve dig selv og de resultater, du skaber? Er du blevet leder, fordi du gerne vil lede gennem andre? Hvad giver det dig at være leder?

Spørg når der er noget du ikke ved

Forandr dine spørgsmål – forandr verden!

Stiller du mange spørgsmål? Eller opfatter du det som en svaghed at skulle spørge? På nogle arbejdspladser har der udviklet sig en kultur, hvor det kan være pinligt at skulle spørge om noget. På sådan en arbejdsplads er det nødvendigt at gætte sig til, hvad de andre mener med det, de siger. Det giver en stor usikkerhed i kommunikationen – for hvem siger, at det er muligt at gætte sig til, hvad kollegaen mener med det, han eller hun siger?

kreativ dialog

Den kreative dialog

Den kreative dialog er en god måde at spørge og lytte på. Den sætter vores automatpilot
på standby og giver kreativiteten plads. Den kreative dialog er grundlaget for godt samarbejde og kreativ idéudvikling, fordi den har fokus på nysgerrige spørgsmål og aktiv lytning. Den favner interessen for hinanden samtidig med, at den tager afsæt i den enkelte. For uden interesse for hinandens erfaringsverden: Ingen co-creation – og uden udgangspunkt i sig selv: Intet personligt engagement i arbejdet.

arbejdspladsens lyd

Hvordan lytter den, der er god til at lytte? – Hvordan lytter du?

Gode lyttere stiller gode spørgsmål. Jeg blev ved den lejlighed husket på en af mine store passioner: Den gode dialog. Hvordan bliver vi endnu bedre til at kommunikere på arbejdspladsen? Og i alle de andre sammenhænge, vi er i?

En anden stor interesse er også blevet genvagt – nemlig improvisation. Det bedst dokumenterede eksempel, jeg kender, på hvad improvisationstræning kan gøre for formidling og kommunikation, er stadigvæk den træning, skuespilleren Alan Alda tilrettelægger for en gruppe videnskabsfolk. Her kan man så tydligt se, hvilken effekt træningen har på deres evne til at formidle deres stof.

Kundeservice Lene Bornemann

Proceskonsulentens gode spørgsmål

I ARTS in BUSINESS arbejder vi med workshop-metoder, der udvikler deltagerne (personlig udvikling) og udvikler samarbejdet mellem deltagerne (team-udvikling). Den metode, vi bruger til at skabe udvikling, er en kunstnerisk proces, der kan være med til at skabe en oplevelse, som kan være relevant for den problemstilling/det udviklingsområde, man har på arbejdspladsen. Den kunstneriske proces kan være: Skab en video, fortæl/spil en historie, mal et billede, tegn en tegning, skab et stykke musik osv.

proces eller mål

Hvordan kan jeg gøre det? vs. Kan jeg gøre det? – proces eller mål

Når jeg spørger: Hvordan kan jeg gøre det? spørger jeg ind til processen; til hvilke trin, der er på vejen til at løse denne opgave. Jeg beder om hjælp til at finde en retning og til at begynde på løsningen af opgaven. Og jeg bliver inspireret til at komme i gang med opgaveløsningen. Jeg bliver nysgerrig på, hvordan opgaven løses.

Når jeg spørger: Kan jeg gøre det? spørger jeg ind til målet.

At formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer

Sammen med Lise Damkjær, Learning4life, har jeg lavet en workshop for IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, hvor vi arbejdede med at formulere udfordringer på en måde, der skaber motivation hos dem, der skal arbejde med udfordringen, og samtidig på en måde så formuleringen åbner for at tænke nye tanker om, hvordan opgaven kan løses.

Spørg når der er noget du ikke ved

Kan et spørgsmål skabe liv?

Nu er det – endelig – blevet forår. Det er blevet tid for at genoptage rollen som gartner – til at fjerne det visne og skabe basis for nyt liv i form af ny jord, frø og stiklinger. Rollen med at finde brugbare frø og få dem til at spire, gro og blomstre er vel nok den rolle, jeg gladest påtager mig. Det gælder i haven, men det gælder i lige så høj grad på arbejdspladserne.

Styrken ved dumme spørgsmål

Rigtig mange arbejder sammen med kollegaer, der har stort set samme faglige baggrund som dem selv. Det ser vi i sundhedsvæsnet, i forskningsinstitutioner, i advokat- og revisionsfirmaer, på teatre og mange andre steder.

Styrken ved at arbejde sammen med nogle med samme faglighed som dig selv er, at I nemt og hurtigt kan kommunikere, og at I har den samme referenceramme og det samme sprogbrug.