Indlæg

www.artsinbusiness.dk

På broen over kunst og erhverv – organisatorisk og menneskelig udvikling

Er din virksomhed i bevægelse? – så kan du bruge kunstneriske processer til at lade medarbejderne undersøge og træne nye måder at løse de udfordringer som virksomheden har.

Vi arbejder med grupper af kollegaer internt i virksomheder (ledelsesteamet – eller i et team af medarbejdere) og involverer alle i arbejdet.

Fælles for alle kunstarterne – dans, musik, litteratur, billedkunst, teater og film er kreativiteten – hvordan kan jeg søge nye metoder? nye ideer? nye udtryk? nye løsninger?. For at arbejde kreativt skal man være nysgerrig, modig og nærværende.

værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere, der de seneste år har forsket meget i erhvervslivets brug af kunst, er professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde at møde ham i Milano ved en rundbordsdiskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i. Han har udviklet en model, han kalder “Arts Value Matrix”, der beskriver de forskellige former for samarbejde, der findes mellem kunst og erhverv.

ARTS in BUSINESS 10 år

I januar 2004 var jeg på kursus i æstetisk kommunikation hos Artlab. Det skulle blive starten på de næste 10 spændende år på (hænge)broen mellem kunst og erhverv.

Ind til da havde jeg arbejdet 25 år i store virksomheder med fokus på service, produktudvikling, markedsføring, ledelse og uddannelse.

Jeg kom tilbage fra kurset med en masse oplevelser af at have arbejdet med kunstneriske processer indenfor foto, video, maleri, sang, trommer, dans, teater og skrivning. Og jeg var overbevidst om, at disse kunstneriske processer kunne bruges til noget meget vigtigt i erhvervslivet.

Deltagerne visualiserer deres oplevelse

Forandringer – reparation eller grundlæggende forandringer

Man kan spørge sig selv, om alle kan lære at elske forandringer, og om alle skal elske forandringer. Jeg oplever, at jeg selv ofte lægger en grundantagelse ind i min opfattelse af udvikling: At vi er nødt til at have udvikling. Vi er nødt til løbende at finde ud af, om det vi gør, mener og tilbyder – nu også er det, der skal til for at leve op til kundernes ønsker og krav, til vores egne krav om kvalitet og effektivitet og til udviklingen på markedet. Så længe vores omgivelser forandrer sig – så må vi nødvendigvis også være parate til at forandre os selv.

Spørg når der er noget du ikke ved

Når svaret er kunst – hvad er så spørgsmålet?

Inden ferien holdt jeg et indlæg på et seminar, hvor jeg på 10 minutter skulle give deltagerne en idé om i hvilken sammenhæng, det kunne være en god idé at anvende kunstneriske processer – og især teatrets processer – som værktøj til udvikling og forandring.

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.