Indlæg

Naturens gang

Hvordan kan du bruge kunst til at udvikle din virksomhed?

Her er 12 bud på de tankemåder og den adfærd, mange kunstnere besidder, og som de ledere og medarbejdere, der ønsker at skabe en bedre verden, med fordel kan lade sig inspirere af.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Hvad kan kunst egentlig gøre for arbejdslivet?

Kunst i arbejdslivet

Kunst og erhverv er to helt forskellige områder, hvor der på mange måder bliver tænkt, arbejdet og skabt resultater på vidt forskellige måder. Men heri ligger også kimen til inspiration.

En af de store gaver i arbejdet med kunst og erhverv er den mangfoldighed af muligheder, der ligger i dette møde. Men det er måske også det, der gør det så vanskeligt at være sikker på, at vi taler om nogenlunde det samme, når vi taler om kunst i erhverv.

For der er mange kunstarter med mange forskellige kunstneriske produkter og processer – og der er mange virksomheder og brancher med mange forskellige kulturer og udfordringer.

værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere, der de seneste år har forsket meget i erhvervslivets brug af kunst, er professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde at møde ham i Milano ved en rundbordsdiskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i. Han har udviklet en model, han kalder “Arts Value Matrix”, der beskriver de forskellige former for samarbejde, der findes mellem kunst og erhverv.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere der de seneste år har forsket meget i kunsts anvendelse i erhverv, er Professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde, at møde ham ved en rundbords diskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i, i Milano. Han har udviklet en model han kalder Arts Value Matrix, der beskriver de forskellige former for samarbejde der findes mellem kunst og erhverv .