Det gode møde: fra sagsbehandler til netværkskaber

Kender du det, at du skal til at arbejde på en anden måde, med nye roller, end du hidtil har gjort?  At alle de nye krav er lige ved at vælte dig omkuld? At du kun kan få øje på alle de risici, der er, for at det går galt?

Vores kunde er fagforeningen 3F og vores kontaktperson er Marianne Gjelstrup. 3F har hidtil arbejdet på en måde, hvor medlemmerne er kommet til fagforeningen for at få hjælp med problemer og konflikter på deres arbejdspladser. Medarbejderne har herefter sagsbehandlet sagerne og er vendt tilbage til medlemmerne med anvisninger på, hvad de bør gøre.

Nye roller

3F ønsker fremover, at medarbejderne skal gøre noget andet. Fremover skal de føre en løbende dialog med medlemmerne ude på arbejdspladserne. De skal ud at kontakte medlemmerne for at undersøge, om der er ved at opstå problemer og konflikter, så de kan rettes op, inden de bliver til sager.

I stedet for at sidde på kontoret og sagsbehandle, skal medarbejderne nu ud at skabe nogle inspirerende og menneskelige møder. Ud at vise oprigtig interesse for medlemmerne og deres dagligdag.

Sådan et rolleskift ser vi mange arbejdsfunktioner tage i disse år. For nogle medarbejdere er denne forandring måske det, de har ønsket sig i mange år, for andre er det grænseoverskridende at skulle være opsøgende på denne måde. Fra at være den ekspertise medlemmerne opsøger til at være den, der skal ud at opsøge, ud at undersøge, ud at interagere med de, der hidtil har været de opsøgende.

En af de største udfordringer i sådan et rolleskift er angsten for ikke at slå til i den nye rolle. Det kunne ARTS in BUSINESS hjælpe medarbejderne med – i trygge omgivelser og omgivet af mange kollegaer med samme udfordring.

Tryg træning af nye roller

For at træne medarbejderne til at blive mere fortrolige med forandringerne greb skuespiller Laura Kamis Wrang og jeg, facilitator Lene Bornemann, ned i teatrets værktøjskasse og udviklede Det gode møde.

Kender du det, at du kommer på kursus, og I skal arbejde med noget, du synes er lidt svært? Og chefen er med? Når vi tilrettelægger workshops, er vi altid meget omhyggelige med at skabe tryghed allerede fra begyndelsen. Vi er opmærksomme og imødekommende, og deltagerne kommer til orde, gerne i mindre grupper. Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe tryghed – for man kan ikke lære noget nyt, hvis man er usikker og utryg.

De første øvelser for fagforeningsmedarbejderne var improvisationsteaterøvelser for at ryste deres hjerner og for at få deres fulde opmærksomhed. At skabe nærvær og lydhørhed. Og grine sammen.

Hvordan forløber det gode møde?

Derefter undersøgte vi, sammen med deltagerne, hvad der skal til for at skabe et godt møde. Vi prøvede os frem – skabte situationer, hvor det føltes godt – og situationer, hvor det ikke føltes godt. Og ved hjælp af en lang række øvelser fandt vi sammen ud af, at et møde bliver godt, hvis man er nærværende, og hvis man har en positiv forventning om, at det bliver et godt møde. Hvis man er til rådighed og åben for dialog. Hvis man formår at skabe et møde, hvor deltagerne er ligeværdige, og alle bidrager med idéer. Og endelig kan mødet først opfattes som rigtig godt, hvis alle deltagere er tilfredse med den løsning, man sammen har skabt.

Udbytte

Da vi afsluttede workshoppen, reflekterede deltagerne over deres oplevelser, og de fortalte hinanden om de planer, de har for at skabe gode møder i deres fremtidige arbejdsliv.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter