Underholdning eller forankring?

Når jeg møder nye mennesker, bliver jeg som regel spurgt om, hvad jeg går og laver – og så får jeg efterfølgende som regel min samtalepartners historier om, hvilke kunstneriske processer han/hun har prøvet. Det, der er interessant, er, at de kan huske dem rigtig godt – også selvom det er længe siden, de har oplevet dem – og som regel er de meget positive i deres beskrivelser.

Hvis oplevelsen har været i forbindelse med deres arbejde, spørger jeg nysgerrigt ind til, hvad de fik ud af det – og hvordan det har påvirket deres daglige arbejde. Og her er svaret som regel knapt så præcist. De fleste ser helt vantro på mig. Hvordan skulle det kunne påvirke deres arbejde? Andre har fortalt mig om det frustrerende i lige at have været med til at skabe et fantastisk fællesskab gennem at have lavet stomp (musik og dans sammensat på en utraditionel måde) sammen – og så blev der slet ikke talt om fællesskab og samskabelse på resten af firmadagen – næsten tværtimod.

Underholdning

Og når jeg hører disse historier, bliver jeg så ked af det. Ikke ked af, at de har arbejdet kunstnerisk på firmadagen, men ked af, at det potentiale, der er i at arbejde kunstnerisk, ikke bliver brugt.

Og der skal endda så lidt tid og så lille indsats til for at trække læring og brugbar tænkning ud af en oplevelse med at deltage i en kunstnerisk proces.

Jeg har arbejdet med metoder til denne overførsel af oplevelser gennem refleksion og forankring. Her har jeg beskrevet hvordan.

I ARTS in BUSINESS har vi et læringsteam bestående af en professionel kunstner og en proceskonsulent. Og det er proceskonsulentens opgave at sørge for, at forankringen af oplevelserne fra de kunstneriske processer bliver indarbejdet i deltagernes og dermed virksomhedens måde at tænke og handle på.

Og måske skulle man ikke have valgt at lave stomp – men valgt en anden kunstart, og/eller nogle andre øvelser?

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter