Vikingeledelse

Nu tror du måske, at vikingetiden og nutiden ikke har ret meget med hinanden at gøre. Det troede jeg også.

Indtil en ny ledelsesbog, der hedder “Return of the Vikings – Nordic Leadership in Times of Extreme Change”, udkom. Jeg tog med til boglanceringen for at høre mere om, hvad de to forfattere, Chris Shern og Henrik Jeberg, havde fundet frem til, der er specielt vikingeagtigt ved nordisk ledelse. Måske harmonerede det med de vikingeerfaringer, jeg selv har gjort mig i “Røde Orm”? Læs om dem her

De har taget udgangspunkt i 9 værdier og dyder, som de mener, er kendetegnede for vikingetiden. Her er bogens website.

Vikingeledelse

Bogen kredser om, hvorfor de nordiske lande virker så specielle i deres demokratiske tilgang, den lille magtdistance og den åbenhed og tillid vi har til hinanden – som i høj grad påvirker den måde, der ledes på.

Jeg vil her tage fat i de 3 af værdierne, som jeg kan genkende fra “Røde Orm” – og som du selv kan træne ved at bruge kunstneriske processer:  Mod, Disciplin og Ihærdighed.

Mod

Vikingerne var modige – de forlod landet og drog gennem Europa og hærgede. Med tilbage fik de guld, sølv, mønter og et indtryk af, hvad der foregik rundt omkring.

De var modige, når de kæmpede, og de var modige, når de prøvede nye veje.

Mod skal der til, når vaner skal brydes, og nye udfordringer skal tage op.

Disciplin

Vikingerne var disciplinerede på deres helt egen måde. Lige så meget som de drak og hærgede, lige så ihærdige var de, når skibene skulle slæbes gennem smalle steder på Europas floder. Og når der skulle udføres bagholdsangreb, og slag skulle kæmpes.

Disciplin skal der til, hvis fælles mål skal nås.

Ihærdighed

Vikingerne var ihærdige. De blev ved med at drage på togter. Hvis et togt ikke gav de forventede resultater, kom de gerne igen ved en senere lejlighed – bedre forberedte.

Ihærdighed skal der til, hvis lande skal erobres.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter