Workshops om værdier og kultur der skaber mening

Skab bevidsthed om værdier og kultur i workshops.

Kulturen skaber værdierne – og værdierne skaber kulturen. Men har I fortaget et bevidst valg, for nyligt? Og er det de værdier der skal drive udviklingen på jeres arbejdsplads? Involver alle ledere og medarbejdere gennem workshops, i at skabe en bevidsthed og et engagement i jeres værdier – og dermed i jeres kultur.

Lad os tage et indledende uforpligtende møde, hvor vi sammen undersøger om vi kan finde en spændende måde at skabe en workshop, så den passer til netop din arbejdsplads, din problemstilling og den ønskede effekt. Ring til Lene Bornemann på +45 22 40 21 80 eller mail.

Hvordan værdier? – Hvordan forankres værdierne på en arbejdsplads

Videofilm om værdier

Revitalisering af værdierne – Gå på genopdagelse i jeres værdier. Er de stadig en ledetråd i hverdagen?

Værdien humor bliver danset, og nye oplevelser af værdien opstår i workshop

Arbejdskultur – vores måde at arbejde sammen på

Værdier i arbejde – hvad er vigtigt for dig?

noget på hjerte